Navigacija Bubamara udruga osoba s invaliditetom Vinkovci
Navigacija Donatori Projekti Publikacije Galerije Forum


Prava
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Kroz servisiranje u potrebama članova, Udruga učestalo ukazuje na prava temeljena na invalidnosti. Dakako, za svaku povlasticu, propisani su uvjeti i kriteriji za njihovo ostvarenje.
Mi Vam donosimo njihov kratak prikaz. Za detaljnije informacije svakodnevno se možete obratiti tajnici Udruge. Zbog opsežnih kriterija, za ostvarenje prava iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja te socijalne skrbi i poreza ne možemo ih u cijelosti obraditi, ali ćemo Vam ih nabrojati. Za  realizaciju prava iz pojedinog područja, savjete potražite u područnim uredima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Centra za socijalni rad odnosno porezne uprave.


Povlastica za 4 putovanja
Zakonom o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN 97/00.) i Pravilnikom o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometu (NN 14/01.) utvrđeno je pravo na povlasticu osoba oboljelih od neuromuskularnih bolesti za 4 putovanja godišnje. Osobe imaju pravo na povalsticu u unutarnjem putničkom prometu od 75% od redovne cijene vozne karte za četiri putovanja godišnje željeznicom i brodom, a njihovi pratitelji imaju pravo na besplatnu vožnju. Korisnik povlastice ne može biti pratitelj druge osobe, a kad putuje koristi povlasticu za prijevoz brodom i za prijevoz u prvom i drugom razredu putničkog ili brzog vlaka. Pravo na povlasticu koristi se na temelju objave koju izdaje ured državne uprave u županiji nadležan za socijalnu skrb.
- potrebni dokumenti: 
- osobna iskaznica osobe s invaliditetom i pratitelja, 
- preslika i original rješenja o tjelesnom oštećenju, odnosno pravo na doplatak za pomoć i njegu ili o pravu na dopust ili na rad s polovicom radnog vremena, te
- potvrda o nepostojanju tjelesnog oštećenja za pratitelja.


Povlastica za telefonsku pretplatu
Tvrtka Hrvatske telekomunikacije ustanovila je popust na cijenu telefonskih razgovora za osobe uz uvjet da su telefonski pretplatnici i da su članovi udruge. Za osobe s oštećenjem organa za kretanje stupanj oštećenja treba biti 80%. Povlastica iznosi 50% pretplate i besplatne telefonske impulse. Zahtjeve za povlaštene telekomunikacijske usluge u ime svojih članova izrađuje Udruga i podnosi ga na odobrenje Telekomunikacijskom centru.


Povlastica za televizijsku pretplatu
Na temelju odluke Upravnog odbora HRT - članovi Udruge oboljeli od neuromuskularnih bolesti sa stupnjem tjelesnog oštećenja imaju pravo na povlaštenu tarifu televizijske pretplate ( oko 45%). Rješenje o povlaštenoj TV pretplati donosi Odjel pretplate HRT u Zagrebu, Dežmanova 6, po zahtjevu TV pretplatnika svakih pet godina. Zahtjevu se prilaže obrazac "Liječnička svjedodžba" kojeg ovjeravaju Udruga i izabrani liječnik uz obvezu upisa dijagnoze bolesti i stupnja tjelesnog oštećenja. Obrazac Liječnička svjedodžba može se dobiti u Udruzi. Za izdavanje takve potvrde Udruzi treba predočiti i ustupiti vjerodostojne dokumente o invaliditetu i stupnju tjelesnog oštećenja. Do prije nekoliko mjeseci osoba nije trebala biti punoljetna a unatrag nekoliko mjeseci osoba mora biti punoljetna.


Povlastica za članske pogodnosti u HAK-u
Hrvatski auto-klub odobrio je članovima Udruge koji okupljaju osobe oboljele od neuromuskularnih bolesti posebne članske pogodnosti. Temeljem toga članovi Udruge kod učlanjenja u HAK plaćaju umanjenu članarinu (40 kuna), a po sniženoj cijeni (60 kuna) dobiju knjižicu "Auto turing pomoć u RH"
1) osobe s tjelesnim oštećenjem od 40% i više koje same upravljaju vlastitim osobnim automobilom,
2) vlasnici osobnog automobila koji zbog svog tjelesnog oštećenja ne mogu upravljati vozilom, te
3) roditelji ili skrbnik osobe s tjelesnim oštećenjem koji vlastito vozilo koristi za zadovoljavanje potreba osobe s invaliditetom.


Povlastica za neplaćanje boravišne pristojbe
Člankom 13. Zakonom o boravišnoj pristojbi (NN 35/95. i 30/99.) propisano je da boravišnu pristojbu ne plaćaju osobe oboljele od neuromuskularnih bolesti kada borave izvan mjesta svoga stalnog prebivališta. Ovo se pravo može ostvariti predočenjem rješenja (ili druge isprave) o tjelesnom oštećenju (invaliditetu) ili članskom iskaznicom Udruge. Prema stavku 1. članka 11. Zakona - boravišnu pristojbu naplaćuju pravne i fizičke osobe, pa je potrebno na vrijeme upozoriti da ste kao osoba s invaliditetom oslobođeni boravišne pristojbe.


Povlastica za neplaćanje godišnje naknade za ceste
Na temelju stavka 1. članka 62. Zakona o javnim cestama (NN 100/96) godišnju naknadu za uporabu cesta ne plaćaju osobe s 80% i više tjelesnog oštećenja, te osobe kod kojih postoji tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost nogu od 60% i više. Da bi te osobe bile oslobođene plaćanja naknade za uporabu cesta pri registraciji vozila trebaju predati vjerodostojnu ispravu o tjelesnom oštećenju od najmanje 80% ili oštećenju organa za kretanje od najmanje 60%.


Povlastica pri popustu osiguranja vozila
Osiguravateljske kuće daju pogodnosti temeljem invalidnosti  u vidu dodatnog popusta od 10 do 20 % kod plaćanja premije za godišnje osiguranje osobnog automobila. Zato se prije registracije vozila raspitajte o najpovoljnijem osiguravatelju.


Povlastica za neplaćanje putarine
Na temelju članka 62. stavka 2. Zakona o javnim cestama (NN 100/96) osobe s 80% i više tjelesnog oštećenja i osobe sa 60% i više oštećenja organa za kretanje imaju pravo na oslobađanje od plaćanja naknade za uporabu autoputova i objekata s naplatom ( tunela, mostova, i vijadukata). To pravo ostvaruje se putem propusnice (vinjete) za besplatan prolaz dionicama autoputova, preko mostova i kroz tunele. Propusnice izdaju tvrtke koje gospodare takvim objektima i to:
- Hrvatske ceste ( Zagreb, 10250 Lučko, Jadranska avenija 6), te
- Bina Istra, ulaz u tunel Učka (Pazin, pp 18).
Propusnice se mogu dobiti u sektorima naplate navedenih tvrtki svakim radnim danom od 7 do 16 sati. Prilikom podizanja nove propusnice ili kod preuzimanja propusnice prvi put potrebno je donijeti:
- potrebno je donijeti na uvid presliku i originalno rješenje o invaliditetu, 
- presliku prometne dozvole vozila, 
- presliku osobne iskaznice, te 
- 20 kuna za troškove izdavanja propusnice.
Ako osoba s invaliditetom već posjeduje propusnicu čija je vrijednost trajanja istekla, pri traženju nove tu propusnicu valja vratiti. Radi dobivanja propusnice (vinjete) ne morate uvijek osobno dolaziti na šaltere spomenutih tvrtki. To u vaše ime može učiniti bilo koja osoba kojoj predate potrebne dokumente.


Pravilnik o vozačkoj dozvoli
Članak 7. Pravilnika o vozačkim dozvolama (NN 12/93) glasi: "Osobi s tjelesnim nedostacima koji, prema uvjerenju o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima, ne predstavljaju zapreku za upravljanje vozilima, ali ih znatno otežavaju , izdaje se dozvola u kojoj se u rubrici "Napomena" upisuje da vrijedi samo pod uvjetom da vozač za vrijeme upravljanja vozilom koristi pomagalo određeno u uvjerenju o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom odnosno da vrijedi smo za određena vozila specijalno prilagođena vozaču s određenim tjelesnim nedostacima ili za određeno vozilo prilagođeno tjelesnim nedostacima vozača."


Prava proistekla  iz zdravstvenog osiguranja 
- Zdravstvena zaštita
- Oslobođenje od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite – participacije i upravne pristojbe odnosno dopunsko osiguranje na teret države za osobe s najmanje 80% invalidnosti 
- Bolničko liječenje medicinskom  rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući
- Prava na ortopedska i druga pomagala


Prava proistekla  iz mirovinskog osiguranja
- Profesionalna rehabilitacija 
- invalidska mirovina  
- naknada zbog tjelesnog oštećenja
- Staž mirovinskog osiguranja s  povećanim trajanjem (beneficirani radni staž)


Socijalna skrb
- Pomoć za uzdržavanje 
- doplatak za pomoć i njegu 
- osobna invalidnina
- Pravo na doplatak za djecu
- Pravo na status roditelja - njegovatelja


Porezne olakšice 
- Povlastice u plaćanju poreza na dohodak

 
Navigacija
Početna Novosti O nama Prava Iz medija Kontakt Donatori Projekti Publikacije Galerije Forum www.Pizza.hr Novosti O nama Prava Iz medija Kontakt Početna