Navigacija Bubamara udruga osoba s invaliditetom Vinkovci
Navigacija Donatori Projekti Publikacije Galerije Forum


Očitovanje Udruge "Bubamara"na odluku Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva o neodobrava
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

VINKOVCI, 26/05/2014


Budići da smo prošle godine dobili institucionalnu podršku nejasni su nam razlozi zbog čega smo zakinuti ove godine. Kako institucionalna podrška dovodi u pitanje samo djelovanje udruge smatramo važnim objaviti ovu korespondenciju.

                                                                           

Predmet: očitovanje glede Odluke Upravnoga odbora Nacionalne zaklade o neodobravanju institucionalne podrške Udruzi osoba s invaliditetom „Bubamara“, te udruzi osoba s invaliditetom „Bolji svijet“

 

Poštovani,

 

Ovim putem očitujemo se glede Vaše Odluke (Klasa: 007-01/14-6/1/27/14-02; Urbroj: 07558-14-03) od 22.5.2014. godine.

 

Naime, u Odluci navodite ishode Vaše procijene koje navedenim udrugama ukidaju pravo na institucionalnu podršku kojom su raspolagale u 2013. godini, te koju su ne samo doprinijele već uvjetovale opstanak rada dvaju udruga.

 

Ne želeći ulaziti u uspostavljanje kriterija i načine vrednovanja projektnih prijava koje su u Vašoj nadležnosti, te za čije prigovore je uobičajeno zaprimiti formalno jednolična i ustaljena  očitovanja, pristupit ćemo sastavljanju ovoga dopisa sa aspekta problematike osoba s invaliditetom i problematike zajednice u kojima žive, što je uostalom i temeljni aspekt našega djelovanja.

 

Institucionalna podrška samim nazivom upućuje na neophodnost i neupitnost njezinoga značaja i predstavlja kostur na koje se veže daljnje djelovanje organizacija u obliku projekata, raznoraznih aktivnosti, medijskih istupa, itd. U tome kontekstu razvijaju se koncepti kontinuiteta, stalne intervencije i zastupljenosti organizacija civilnoga društva u demokratskim procesima na čiju relevantnost nam konstantno ukazuju institucije uključujući i Vašu.

 

Ironija birokratskih i natječajnih procedura nalaže šestomjesečno djelovanje udruga bez naknade i uzdanja u nadu kako će taj isti višemjesečni rad (koji podrazumijeva isplate plaća njegovateljima, vozačima, tajnicima i ostalim neophodnim funkcijama) ipak biti retroaktivno uvažen, odnosno kako će svaki tajnik, njegovatelj, vozač ili administrator biti isplaćen za svoj rad, te kako će nastali režijski troškovi, odnosno troškovi goriva za prijevoz osoba s invaliditetom biti pokriveni sa zakašnjenjem, međutim,  pokriveni.

 

Pregledavajući natječajne upute nanovo niti u jednome poglavlju ne pronalazimo Vaše smjernice koje bi nas uputile na otkazivanje radne snage, obustavljanja rada tijekom prvih šest mjeseci i/ili zatvaranja vrata udruga osobama s invaliditetom zbog neizvjesnosti ishoda natječaja.

Pretpostavljamo kako takve smjernice ne postoje budući ste i daleko od terena svjesni činjenice kako bi takav poduhvat dodatno ugrozio i zakinuo osobe s invaliditetom za osnovna prava, te zato što razumijete važnost djelovanja organizacija civilnoga društva, te im prepisujete bitnu ulogu u ostvarenju demokratskih principa.

 

Preuzimanjem rizika za djelovanje tijekom polugodišnjeg razdoblja (koje će biti ili neće biti uvaženo), nalaže nam se zapravo da izaberemo hoćemo li vrata udruga zatvoriti u siječnju ili lipnju, odnosno KADA ćemo zakinuti osobe s invaliditetom za socijalne usluge i ostale oblike podrške, a zaposlenike za radno mjesto i plaće.

 

U procjeni dvaju solucija (razumijete ćete zašto nismo dvojili) odlučili smo zastupati onu koja najmanje oštetiti osobe s invaliditetom i djelatnike koje rade u njihovu korist. Neizbježna procjena, međutim, dovela je upravo do najnepovoljnijega scenarija, odnosno vrlo vjerojatnoga prestanka djelovanja rada udruga radi neosiguranih temeljnih sredstava za rad.

 

Ovakvo rješenje podrazumijeva ukidanja svih oblika podrške za više od 1400 osoba s invaliditetom, te gubitak radnoga mjesta zaposlenika udruga, kojih su udruge  u 2013. godini  brojale više od stotinu.

 

Svjesni smo konačnosti Vaše odluke, te ovo očitovanje ima isključivu namjeru ukazati na ljudski aspekt natječajnih procedura koje je rijetko zastupljen i čije posljedice će snositi oni kojima su podrške i namijenjene, osobama s invaliditetom.

 

Iskreno se nadamo kako ćete zauzeti stav glede našega očitovanja, te Vas

 

Srdačno pozdravljamo,

 

 

 

Tomislav Velić. predsjednik


Zamolba za donaciju
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

„BUBAMARA“ UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM

Vinkovci, Vatrogasna 5, tel/fax 032/ 333-232, MB. 03416828, OIB. 82308184376

e-mail: udruga-invalida-vinkovci@vk.t-com.hr

www.bubamara.hr

žiro-račun: HR302484008150018811 kod Reiffeisen banke

 

VINKOVCI, 20/05/2014

 

Predmet: zamolba za donaciju

 

Poštovani,

 

Udruga smo osoba s invaliditetom koja broji više od 1300 članova, te djeluje na razini čitave Vukovarsko-srijemske županije, pokrivajući socijalnim uslugama i najudaljenija ruralna područja.

 

Zbrinjavanje i podrška koju pružamo osobama s invaliditetom nailaze svakodnevno na brojne prepreke, međutim, posljednjih nekoliko dana one su uvelike otežane uvjetima nastalima prirodnim nepogodama na području Vukovarsko-srijemske županije.

 

Vjerujemo kako ste putem medija doznali o katastrofalnim uvjetima uzrokovanim poplavama, te o evakuaciji velikoga broja ljudi među kojima su brojne i osobe s invaliditetom, odnosno potpuno nepokretne osobe koje su ostale bez vlastitih domova i temeljne skrbi.

 

Zdravstveno stanje evakuiranih osoba s invaliditetom je time dodatno ugroženo, te su trenutno potrebni za ortopedskim i drugim zdravstveno-rehabilitacijskim pomagalima, a u predstojećem periodu za osnovnim sredstvima za obnovu kuća (građevinski materijal, pribor za čišćenje, agregate za izvlačenje vode, itd.), nabavu osnovnih životnih potrepština, goriva potrebnoga za prijevoz osoba s invaliditetom posebno prilagođenim kombi vozilima i organizaciju volonterskog rada (prijevoz i prehrana volontera koji će pomagati osobama s invaliditetom u otklanjanju štete i raščišćavanju).

 

U nastojanju da osiguramo osobama s invaliditetom temeljne životne uvjete, obveza nam je naglasiti hitnost situacije i bespomoćnost ove populacije u novonastalim okolnostima. Molimo Vas da u okviru Vaših mogućnosti koje svakako nadilaze naše trenutne resurse pružite podršku našim najugroženijim sugrađanima, te ublažite neprilike u kojima se nalaze.

 

U cilju transparentne potrošnje doniranih sredstava otvorili smo zaseban račun (IBAN: HR3024840081500188811; SWIFT ADRESA: RZBHHR2X) namijenjen isključivo navedenim uplatama kako bi njihova potrošnja bila opravdana i strogo namjenska.

 

U privitku (https://www.facebook.com/pages/Hrvatska-u%C5%BEivo/1374943876075646?id=1374943876075646&sk=photos_stream) ovoga dopisa dostavljamo Vam nekoliko fotografija koje svjedoče o izuzetno nepovoljnoj situaciji osoba s invaliditetom s područja zahvaćenih poplavama.

 

Uvjereni smo kako ćete razumjeti i poduprijeti ovo nastojanje da zbrinemo naše najslabije i budemo im oslonac kada im je najpotrebnije.

 

Srdačno Vas pozdravljamo iz domovine,

Tomislav Velić, predsjednik Udruge


Pomoć za stradale u poplavi 2014.
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Dragi prijatelji molio bih vas za vašu POZORNOST!

Udruga "Bubamara" otvara svoja vrata svim invalidima i teško pokretnim osobama koji su pogođeni ovom strašnom poplavom. Nudi vam smještaj u svojim prostorima i slobodan prijevoz do udruge. Ponavljam, SVIM invalidima i teško pokretnim osobama, dakle obavijestite ako poznate nekoga i podijelite ovu obavijest sa svima. - Vaša Bubamara.

Javite se na broj: 032/ 333 - 232


Hvala!
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

       Do dana 31. prosinca 2013. trebali su trajati javni radovi za naše asitente u nastavi. Zahvaljujući Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta koje financira projekt u mogućnosti smo po redovnom planu nastaviti sa radom sve do kraja lipnja 2014. godine, drugim riječima do kraja školske godine 2013./2014.
Ovim putem se zahvaljujemo Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta na njihovom zalaganju za našu udrugu i time omogućili nastavak projekta.

UN konvencija o pravima osoba s invaliditetom
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge


KONVENCIJA O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM

 

UN konvencija o pravima osoba s invaliditetom nastupila je na snagu 2008. a ukazuje na promjenu perspektive : da je sudjelovanje invalidnih osoba pitanje pravo na pristup i da nije više vezano sa tjelesnim i mentalnim posebnostima. Sve države potpisnice trebaju biti predani provođenju UN - ovoj konvenciji o pravima osoba s invaliditetom.


POZADINA : diljem svijeta oko 650 milijuna ljudi , 10 % svjetskog stanovništva živi sa nekim oblikom invalidnosti. Ta grupa će zbog stalnog rasta svjetske populacije, medicinskog napretka i starenja društva biti u porastu. Ljudi sa invaliditetom često žive na rubu društva i čine najsiromašniju petinu svjetske populacije. 98% djece s invaliditetom u zemljama u razvitku ne idu u školu, 30% djece koje žive na ulici imaju neki oblik invaliditeta, samo 3% odraslih ljudi s invaliditetom znaju pisati i čitati od toga samo je 1% žena. Kod ljudi koji žive u siromaštvu je vjerojatnost puno veća da će postati invalidi i često invaliditet dovodi do siromaštva. Invalidi diljem svijeta pripadaju grupi čija su ljudska prava najugroženija. U nekim zemljama se ubija dojenčad s invaliditetom, tjera ljude na prisilnu sterilizaciju, seksualno se zlostavljaju i testiraju se lijekovi na njima.


Ova temeljna prava se osobama s invaliditetom često uskraćuju: pravo na,

  •   obrazovanje
  •   slobodno i neometano kretanje sa jednog mjesta do drugog
  •   samoopredjeljen život u društvu
  •   zapošljavanje iako su visokokvalificirani
  •   pristup informacijama
  •   adekvatnu zdravstvenu skrb
  •   politička prava kao npr. glasačko pravo
  •   vlastite odluke.


U Hrvatskoj, stanje na dan 12.01.2012., živi 518 081 osoba s invaliditetom od čega su 311 995 muški (60,2%) i 206 086 žene (39,8%)  te na taj način osobe s invaliditetom  čine oko 12,1% ukupnog stanovništva Hrvatske.  Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 284 505 (54,9%), je u radno aktivnoj dobi, 19-64 godina, dok je u dobnoj skupini 65+ 195 380 (37,7%) osoba. Invaliditet je prisutan i u dječjoj dobi, 0-19 godina, i to u udjelu od 7,4%. Najveći broj osoba s invaliditetom ima prebivalište u Gradu Zagrebu i Splitsko dalmatinskoj županiji.
Link:


http://www.hsuti.hr/KUN_o_pravima_OSI.pdf


Hendi ping 2013 - Imamo pehar
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Na poziv Udruženja za unaprijeđenje kvalitete života „ S.O.S.“ i sportskog partnera stolnoteniskog kluba „Novi Zagreb“ , predstavnici udruge „Bubamara“ iz Vinkovaca su u vremenu od 22. do 24.11.2013. godine predstavljali su boje Bubamare na 3.Državnom i međunarodnom stolnoteniskom natjecanju “HENDI-PING”. Republiku Hrvatsku  je predstavljao i naš Krunoslav Nemec, koji je s drugim mjestom izborio plasman u međudržavno natjecanje, na kojem je osvojio treće mjesto,i po prvi puta osvojio pehar. U ženskoj kategoriji nastupili su i Evica Marković, koja je osvojila brončanu medalju u prvoj skupini za žene, te Kristina Borić, također treće mjesto u drugoj skupini za žene.Natjecatelji i trener su bili smješteni sa ostalim sportašima u Domu Crvenog križa na Sljemenu iznad Zagreba. Bubamarce je u Zagrebu predvodio trener i fizioterapeut Ivan Radović. Troškove smještaja i ishrane je snosio organizator, dok je troškove odlaska i povratka naših predstavnika snosila udruga. Ovo natjecanje je po treći put održano u Zagrebu. Pokrovitelji su: Grad Zagreb i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, a podršku ovom projektu dali su i ambasadori Hendi – ping lige. Na natjecanju  svoje učešće su imali  predstavnici Srbije, Mađarske, Njemačke, Slovenije. Natjecanje je održano po grupama. Naši predstavnicu  su dali sve od sebe, pokazali veliku borbenost protiv jakih protivnika i nisu odustajali kad je sve već bilo gotovo. Upravo u tom primjeru naših članova „Bubamara“ pronalazi snagu i želju za daljnjim sudjelovanjem u sportskim i drugim aktivnostima, te se nadamo da će njihov primjer borbenosti i ustrajnosti biti primjer svima nama na kojima je veliki posao da svim našim članovima omogućimo daljnje napredovanje na svim razinama. 


BubamarINA podrška!!!!
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

 

Dobra vijest stigla je ovih dana iz INA-e, već poznatoga dobročinitelja Udruge „Bubamara“. Zahvaljujući našem sponzoru  INA d.d. bubamarci su proveli zimu u toplim i ugodnim prostorijama. Radili i grijali se, crtali i grijali se, sastančili i grijali se.

INA je još jedanput pokazala velikodušnost i razumijevanje problematike osoba s invaliditetom, te odlučila poduprijeti naš rad donacijom od 50.000,00 kn namijenjenih radu Poludnevnog boravka u Bubamari.

Negativne okolnosti koje su nastale uvođenjem recesijskih mjera zakinule su korisnike za dugogodišnje aktivnosti koje su sprječavale njihovu izolaciju i pružale im sigurno, te stimulirajuće okruženje za razvijanje njihovih preostalih sposobnosti i podržavanje socijalizacije, te udaljavanje od institucionalnog oblika skrbi.

Zahvaljujemo INA-i na ukazanome povjerenju i potpori bez kojih marginalizacija osoba s invaliditetom postaje teško rješiv problem zajednice, te uskraćuje osnovna prava korisnicima.

Image and video hosting by TinyPic

http://ina.hr/

Klik za galeriju 


Bubamara – partner na europskom projektu!!!!
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge


Koristi svoja prava! Ostvarimo jednake mogućnosti i suzbijmo diskriminaciju na lokalnoj razini! – naziv je projekta koji provode Hrvatski pravni centar, Društvo distrofičara Istre, Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih invalida grada Varaždina i naravno „Bubamara“.

Glavni cilj ovog projekta jest jačanje suradnje organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom osoba s invaliditetom i tijela lokalne i regionalne samouprave kao i tijela državne uprave u području suzbijanja diskriminacije i izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom.

Projekt uključuje i suradnju sa Uredom Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom s ciljem povećanja broja prijava diskriminirajućeg ponašanja i nadzora nad takvim ponašanjem, kao i poboljšanja vidljivosti i dostupnosti ureda POSI u tri županije obuhvaćene projektom.

Projektne aktivnosti usmjerene su i na suradnju s lokalnim vlastima u tri županije prilikom razvoja, provedbe i nadzora lokalnih strategija izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom.

Osobama s invaliditetom biti će pružena besplatna pravna pomoć tijekom trajanja projekta. Uskoro će na našim stranicama biti objavljen i broj telefona na koji se osobe s invaliditetom mogu slobodno obratiti kako bi bili pravno upućeni i savjetovani.

 

Dakle, ISKORISTITE SVOJA PRAVA!!!!!!!

VU-PING 2013
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge
Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Vukovar – Golubica, organiziralo je turnir u stolnom tenisu VU-PING 2013.  koji se održao  04.06.2013. u Petrovcima u prostoru "Stolno- teniskog kluba Petrovci'".

Natjecanju se odazvalo četrdesetak predstavnika i natjecatelja iz udruga i centara:

- "BUBAMARA"  UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM
- CENTAR ZA REHABILITACIJU "MALA TEREZIJA"
- GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ŽUPANJA – dnevni boravak,
i članovi domaćina – organizatora DRUŠTVA ZA POMOĆ MENTALNO RETARDIRANIM OSOBAMA VUKOVAR.

Pa da se pohvalimo:

U ženskoj konkurenciji
1.    mjesto pripalo je našoj Evici MARKOVIĆ

 

Bravo EviceZAHVALA SVIM DONATORIMA
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

U proteklom periodu izvještavali smo o donacijama i humanitarnim akcijama koje su pristizale u Udrugu, a za svaku pojedinačnu iskazali smo donatorima svoju zahvalu. Ipak, zahvaljujući njihovoj humanosti i nesebičnosti Bubamara može djelovati i ostvarivati rezultate koji su prepoznati u široj zajednici. Stoga, zahvaljujemo svima koji su svojim doprinosom utjecali na poboljšanje kvalitete života naših članova.


DAN DOMA U NUŠTRU
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podlogeDan Doma za psihički oboljele odrasle osobe Nuštar obilježen je prigodnim programom, a zahvaljujući dobrim suradničkim odnosima Bubamarini članovi prisustvovali su proslavi. Upućujemo iskrene čestitke štićenicima i osoblju Doma na njihovom danu!II. BUBAMARINO HODOČAŠĆE U MEĐUGORJE
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Kliknite za odabir fotografije

10. - 12.05.2013.

Svako zajedničko putovanje članova doživljava se s posebnim veseljem, ali kada je u pitanju odlazak na hodočašće, tada je ono nemjerljivo. Odlazak na duhovnu okrepu izdiže čovjeka na višu razinu i zato su Bubamarci opetovano poželjeli pohoditi Međugorje. U dvodnevnom pohodu tom omiljenom svetištu, kojem je prethodio posjet svetištu Leopolda Mandića u Maglaju, našli su duhovnu okrepu i osnaženi se vratili svojim domovima. Hodočasnici zahvaljuju osoblju pansiona Hercegovina na iznimnom gostoprimstvu.OBILJEŽAVANJE NACIONALNOG DANA OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podlogeProslavi Nacionalnog dana osoba s cerebralnom paralizom i 45. godišnjice rada nazočili su potpredsjednica Vlade i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić, ministar zdravlja prof.dr.sc. Rajko Ostojić, Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak, predsjednik Skupštine Grada Zagreba Davor Bernardić, pomoćnica ministrice socijalne politike i mladih Iva Prpić, predstavnici UNICEF-a, Hrvatskog paraolimpijskog odbora, Poglavarstva Grada Zagreba, Agencije za odgoj i obrazovanje, Saveza civilnih invalida rata Hrvatske, Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara te udruga članica našeg Saveza. Istog dana upriličeno je otvorenje novog radnog prostora Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize, a svečano ga je otvorio Bubamarin član Marko Mađar. Održan je i okrugli stol o inkluzivnom obrazovanju, a najveće zanimanje izazvalo je pitanje asistenta u nastavi odnosno njegov kontinuitet. Pojašnjenja o toj temi iznijela je gospođa Zvjezdana Bogdanović, načelnica Sektora za osobe s invaliditetom u Ministarstvu socijalne politike i mladih, a sve o tome i ostalim detaljima okruglog stola u cijelosti možete pročitati na stranicama Hrvatskog saveza udruga dječje i cerebralne paralize ili klikom na  http://www.hsucdp.hr/asistenti-u-nastavi-idu-dalje-a-mi-otvoreni/#more-1440


DANI OTVORENIH VRATA U BUBAMARI
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Kliknite za odabir fotografije

Bubamara je organizairala Dan otvorenih vrata i otvorila ih svima koji su željeli kroz njih kročiti, s ciljem da svojim sugrađanima, medijima i svima zainteresiranima pokaže rad i prostor u kojem djeluje. Podršku Bubamari i njenom radu dali su župan Božo Galić, gradonačelnik dr. Mladen Karlić i saborski zastupnik Damir Rimac, a Bubamarci su ugostili

Udrugu za samozastupanje iz Zagreba povodom promidžbe ostvarivanja glasačkih prava osoba s intelektualnim poteškoćama, te da predstavi projekt financiran od Europske komisije pod nazivom „Iskoristi svoja prava!INSTITUCIONALNA PODRŠKA OD NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podlogeUdruga „Bubamara“, te udruga „Bolji svijet“ ostvarile su potporu, odnosno institucionalnu podršku  Nacionalne Zaklade za razvoj civilnog društva.

Dobre vijesti smo iščekivali gotovo 3 mjeseca, ali sada nastavljamo raditi ozbiljnije iako pomalo euforični.

Zahvaljujući Nacionalnoj Zakladi udruzi „Bubamara“ odobren je iznos od 133.970,00 kn, dok je „Bolji svijet“ dobio podršku u visini od 97.200,00 kn.

Namjera nam ovim putem još jedanput izraziti zahvalnost nacionalnoj Zakladi za razvoj civilnog društva na dobivenoj podršci za daljnji  rad, na prepoznavanju našega djelovanja i nastojanja kako bi smo osigurali bolji život osobama s invaliditetom.BUBAMARCI FINALISTI NATJEČAJA ERSTE ZAKLADE!!!!!!!
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podlogeOvoga svibnja 14 članova žirija odlučuje o pobjednicima zaklade Erste na natječaju projektnih prijedloga koji se odnose na Socijalnu Integraciju. Među 130 finalista našla se i naša Bubamara!!!!! Od 1.850 pristiglih prijava iz 12 različitih zemalja, Bubamarci i njihov projekt u samome su finalu.

27. lipnja u Beču tijekom svečane ceremonije biti će proglašeni pobjednici, te će im biti uručeni novčići.

Dakle Bubamarci, držite nam fige!!!!!! Dogurali smo daleko, ali nam tek sada treba zajednička snaga!!!!

 
IMAMO FIZIOTERAPEUTA
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podlogeKroz mjeru „Javnih radova“ u Udruzi je započeo s radom fizioterapeut. Pojedinačnom fizioterapijom pomaže u očuvanju fizičkih sposobnosti članova.NOVA DONACIJA OD "PJEVAJ MOJU PJESMU"
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Kliknite za odabir fotografije

Zahvala g. Miroslavu Škori domaćinu showa  „Pjevaj moju pjesmu“, te svim sudionicima novogodišnje emisije  na uplaćenoj  donaciji.

SLIKARSKA GRUPA CRO ART IZ SUBOTICE
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge
Slikarska grupa Cro Art iz Subotice, u organizaciji „Lamut“ d.o.o. i „Elektroservisa“ d.o.o., održala je likovnu koloniju na Lamutovom stanu u Mirkovcima kojoj su prisustvovali i članovi Udruge. Likovna djela nastala na ovoj koloniji idu u korist Udruge „Bubamara“ i Doma za psihički oboljele odrasle osobe Nuštar.17. SAJAM ZDRAVLJA
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podlogeU sklopu 17. Sajma zdravlja organiziran je Forum invalida. Ove godine tema Foruma je bila „Preventiva i liječenje dekubitusa“ koje je održala dr. Mirjana Petrović, a tvrtka „Lentismed“ iz Zagreba prezentirala je „zlatne standarde“ kateterizacije. U izložbenom paviljonu postavljen je Bubamarin štand koji je prezentirao radove članova.


ODLIČNA SURADNJA S HZZ-om
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podlogeU vremenima kada ljudi svakodnevno ostaju bez posla, svako, barem privremeno „skidanje“ s evidencije nezaposlenih iznimno je važno. Stoga posebno veseli raspisivanje mjere „Javnih radova“ kroz koju je Bubamara u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje zaposlila 31 osobu.HOTELI "BAŠKA"
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podlogeDa sasvim slučajna poznanstva mogu prerasti u nešto više, dokazuje Bubamarin odnos s tvrtkom Hoteli Baška. Upravo u njihovim hotelima Bubamara je započela svoje prvo zajedničko ljetovanje. Zahvaljujući obostranom zadovoljstvu Baška je postala naša stalna destinacija, a kontakti gotovo prisni. Temeljem toga, djelatnici tvrtke sjetili su se Bubamarinih članova i uputili im značajnu donaciju (veliku količinu popuna, jastuka i televizora).INFO DANI 2013.
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podlogeBudući su sredstva za projekte i programe od strane resornih ministarstava značajno reducirana, informiranje o eventualnim natječajima od vitalnog je značaja za pravovremeno reagiranje.  U organizaciji Vladinog ureda za udruge organizirani su Info dani o natječajima za potporu projektima i programima organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću te iz sredstava fondova Europske unije  u 2013. godini. Temeljem usvojenih informacija, Udruga će moći kompetentno aplicirati na raspisane natječaje.ROCK MARINFEST 2012.
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Kliknite za odabir fotografije

Dvodnevni rockerski festival osim što je značajan društveni događaj on je manifestacija humanosti. Već četvrtu godinu glazbenici žestokog izričaja pokazuju svoju senzibilnost prema osobama s invaliditetom. Donirajući prihod od svih sadržaja (prodaje ulaznica, fotografija, bedževa, trzalica) uvelike je potpomognuto opremanje novih prostora, igračaka za djecu i izravna pomoć najugroženijim članovima.CESTORAD d.o.o. BUBAMARIN DJED BOŽIĆNJAK
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge„Cestorad“ – zahvala g. Papiću na nesebičnoj podršci socijalno ugroženim članovima Bubamare, te što im je na taj način uljepšao blagdane.

AMATERSKO KAZALIŠTE "MIKA ŽIVKOVIĆ" ZA BUBAMARU
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Kliknite za odabir fotografije

U predblagdansko vrijeme, humanost je pokucala  i na srca retkovačkih kazalištaraca kazališta „Mika Živković“. Pred prepunim gledalištem Gradskog kazališta „Joza Ivakić“ u Vinkovcima odigrali su hit predstavu „Kurve“ u režiji i prilagodbi Andrijane Raguž. Sav  prihod od predstave doniran je Bubamari.BRODOMERKUR DONIRAO BUBAMARI KUĆNO KINO
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge


Kliknite za odabir fotografije

U teškim gospodarskim vremenima humanost i društvena odgovornost prema ranjivim skupinama imaju osobitu važnost. Stoga je Bubamarce posebno razveselila donacija tvrtke „Brodomerkur“ koja je na otvorenju svog prodajnog salona u Vinkovcima donirao Bubamari kućno kino.2. DRŽAVNO I MEĐUNARODNO STOLNOTENISKO NATJECANJE U
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Kliknite za odabir fotografijeKliknite za odabir fotografije

2. Državno i međunarodno stolnotenisko natjecanje u „HENDI-PING-u“ u Zagrebu rezultatski nije za Bubamarce prošlo uspješno kao prvo, ali to nije bio razlog za nezadovoljstvo. Vođeni krilaticom „važno je sudjelovati“ uživali su u natjecanju i druženju.III OLIMPIJADA STARIH SPORTOVA ZA OSOBE S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Kliknite za odabir fotografije

Već treću godinu Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ organizirao je Olimpijadu starih sportova za osobe s intelektualnim teškoćama, a članovi Bubamare i ovaj puta su bili aktivni sudionici. Budući nisu bili opterećeni rezultatima, natjecanje je proteklo u veseloj atmosferi.ŠKORIN KONCERT ZA BUBAMARU I VJERU I SVJETLO
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Kliknite za odabir fotografije

Puno je razloga za popularnost Miroslava Škore - njegov glazbeni opus, osobni šarm i  duhovitost, ali prije od svega humanost koju često iskazuje prema onima kojima je potpora neophodna. 47. Vinkovačke jeseni završile su humanitarnim koncertom Miroslava Škore koji je ukupan prihod s koncerta namijenio Bubamari i zajednici „Vjera i svjetlo“.SVEČANI DOČEK BUBAMARINOG PARAOLIMPIJCA
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podlogeEntuzijazam i fizički napori koje je Mario Alilović uložio u biciklizam još jednom su došli na naplatu i odveli ga na paraolimpijadu u London. Iako se nije ovjenčao odličjem, sam odlazak na to prestižno natjecanje ogroman je uspjeh i san svakog sportaša. Želeći Mariu čestitati na svemu postignutom, Bubamarci su mu organizirali svečani doček uz prijatelje tamburaše.NASTUP BUBAMARINE FOLKLORNE SEKCIJE
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Kliknite za odabir fotografije

Kada je prije nekoliko godina Bubamarina folklorna sekcija prvi puta kročila na pozornicu Vinkovačkih jeseni, tada je to izazvalo iznenađenje mnogih. Godinu za godinom stjecali su samopouzdanje i simpatije posjetitelja, pa je njihov nastup ove godine postao neupitan i popraćen oduševljenjem.POSEBNE ZAHVALE
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Kliknite za odabir fotografije

POSEBNE ZAHVALE

Vinkovčani humanitarci i najbolji pjevači !!!!!!!!

Udruga Bubamara srdačno zahvaljuje ekipi iz Vinkovaca koja je osvojila 50. 000, 00 kn nastupima u glazbenoj emisiji „Pjevaj moju pjesmu“, te ih donirala našoj Udruzi.

S obzirom je Bubamara uselila u nove prostore, novac u iznosu 40. 000, 00 kn utrošen je u opremanje novih prostora, dok je preostalih deset tisuća kuna donirano obitelji iz Vinkovaca u svrhu nabave dvaju dišnih aparata za potrebe njihove djece.

Stoga veliko HVALA ekipi iz Vinkovaca u sastavu: Dajana Meković, Silvija Celjak, Janja Jurić, Ivana Mustapić i Hrvoje Periša.

HVALA!!!!!!

VAŠA BUBAMARA

ROCK MARINFEST 2012!!!!!!!!!
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Kliknite za odabir fotografije

Dragi Bubamarci, prijatelji Bubamare, ljubitelji rock glazbe, najavljujemo:

ROCK MARINFEST 2012!!!!!!!!!

27. i 28 12. 2012. U klubu  VANILLA, Vinkovci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Koncert je kao i do sada humanitarnog karaktera, te ništa manje zabavan i atraktivan. Dapače, provjerite i sami što smo Vam pripremili i sigurni smo da Vas nećemo razočarati niti ovaj put.

U dva dana nastupit će više od 70 glazbenika, pa idemo redom:

27.12.2012.                                  28.12.2012.

Cinkuši                                        Elemental

Opća opasnost                            Adastra

TheKarmbol                                Kandžija i gole žene

Gužva u 16-ercu                          Septica

Superoperater                             Punčke

Alogia                                          Sheitans

Borovski štakori                         Neću žvakeoću kusur  

 

Koncerti počinju u 20,00 sati!

Cijena ulaznica:

Dvodnevna ulaznica u pretprodaji je 30 kn

Na dane festivala iznosi 50 knVinkovačke jeseni
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Kliknite za odabir fotografije

Niti ove godine „Bubamara“ nije propustila proslaviti u vlastitom stilu Vinkovačke jeseni i ugostiti „VAŽNE“ osobe. Nismo samo plesali i pjevali, već smo se ove godine posebno potrudili: s nama su bili Goran Ivanišević, Iva Majoli i Miroslav Škoro.

Goran Ivanišević i Iva Majoli su odigrali humanitarni meč pod nazivom „Za Bubamarinu toplu zimu“, te oduševili sve Bubamarce svojim posjetom Udruzi. Dijelili su autograme, družili se s nama i kako su nam sami rekli dobro se proveli.

Miroslav Škoro priredio je posebno iznenađenje svojom nazočnošću prije koncerta u sklopu Vinkovačkih jeseni i unio veliko veselje među naše članove.

Kako su Bubamarci reagirali na posjetu ovih divnih ljudi prosudite sami iz priloženih fotografija.Otvaranje Bubamare
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Kliknite za odabir fotografije
Dragi prijatelji Bubamare, dragi suradnici i donatori, najdraži Bubamarci, pozdravljamo Vas iz novih prostora Udruge.

Napokon se nalazimo u primjerenim prostorima s obzirom na broj članova, a govorimo o oko1300 osoba. Oni su dočekali trenutak u kojemu je Bubamara i prostorno postala jedna od najvećih civilnih organizacija u Hrvatskoj.

Nećemo Vam naširoko opisivati prostor, kako izgleda i koja mu je svrha jer očekujemo da ćete kao i do sada biti učestali gosti. Stoga ćemo Vam reći samo: DOBRO NAM DOŠLI!!!!!!!!!!!!

Jedina brojka koju ćemo navesti je ona koja se odnosi na kvadraturu kojom sada raspolažemo: lijepih 150 m².

Otvorenje je prošlo u veselju i pjesmi kako to samo Bubamarci znaju pripremiti i sa zakuskom koje je imala namjeru biti skromna, ali se opet „iskazala“ zahvaljujući trudu naših članova i prijatelja.

U posjetu su nam došli mnogi istaknuti i dragi nam gosti. S mnogima od njih „Bubamara“ veće dugo surađuje i ostvaruje male i velike pobjede. Nabrojati ćemo neke od njih: župan Vukovarsko-srijemske županije g. Božo Galić, gradonačelnik Grada Vinkovaca dr. Mladen Karlić, predsjednik SOIH-a dr. Zorislav Bobuš, predsjednik HSDCP g. Ivan Vujec i mnogi drugi.Informativno edukativna tribina za roditelje djece s cerebralnom paralizom
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podlogeHrvatski savez udruga cerebralne i
dječje paralize poziva Vas da sudjelujete na informativno edukativnoj tribini za roditelje djece s cerebralnom paralizom pod nazivom „Ortopedsko kirurško liječenje djece s cerebralnom paralizom“ koja će se održati u Vinkovcima, četvrtak, 12. travnja 2012. g. u 15.30 sati u Velikoj gradskoj vijećnici, Bana Jelačića 1.


Tribina je namjenjena roditeljima djece s cerebralnom paralizom, te obuhvaća izlaganje doc. dr. sc. Šimuna Šakića, prim. dr. med. spec. ortopeda i subscpec. dječje ortopedije - člana Stručnog savjeta Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize

15.30 sati

doc. dr. sc. Šimun Šakić, prim. dr. med.

- Kada je operativan zahvat djeteta s cerebralnom paralizom (ni)je opravdan
- Indikacije, optimalna dob djeteta, stupanj oštećenja
- Što se može postići operativnim zahvatom
- Koji su rizici ne/operacije
- Tko može i gdje operirati dijete s cerebralnom paralizom
- Postoperativna rehabilitacija

16.30 sati - 17.30 sati

Pitanja roditelja i odgovori

Doc. dr. sc. Šimun Šakić, prim. dr med.

Područje rada je cjelokupna ortopedija djece i odraslih, s većim naglaskom na cjelokupnu dječju ortopediju, u kojoj veći dio posvećuje užem području neuroortopedije. Cjelokupni stručni rad  skladno povezuje otkrivanje i prevenciju bolesti i ozljeda dječje dobi, cjelokupnu dijagnostiku i obradu pacijenata, te odgovarajuće konzervativno i operacijsko liječenje, kao i praćenje pacijenata. Aktivno sudjeluje na domaćim i inozemnim sastancima i kongresima, prikazuje rezultate rada  na polju dječje ortopedije. Aktivni voditelj te predavač i edukator na brojnim dodiplomskim i poslijediplomskim oblicima edukacije i usavršavanja osobito iz područja neuroortopedije i ultrazvučne dijagnostike bolesti i ozljeda lokomotornog sustava djece i odraslih.


15. Vinkovački karneval
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge


19. veljače 2012. u Vinkovcima je održana karnevalska povorka u kojoj je "Bubamara" sudjelovala sa temom " indijanci".

Hodočasnik Yuji Miyata zasadio
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge


Yuji  Miyata, 29-godišnjak iz Japana 05.01.2012. je ispred kazališta J. Ivakić, u Vinkovcima posadio ''drvo mira'' u prisustvu gradonačelnika dr.M. Karlića, članova udruge ''Bubamara'' i brojnih radoznalih građana. Posjet Vinkovcima je jedna od etapa na putu dugom četiri godine tijekom kojega je ovaj mladi hodočasnik prešao više od 10.000 km i posadio oko 3000 ''drveća mira'', prenoseći poruku mira narodima koje posjećuje. Vinkovci su prvi hrvatski grad koji je posjetio u nastojanju da njegova poruka sustigne građane koji su na svojoj koži osjetili strahote i posljedice rata.
Miyata je novčanim iznosom dao svoj doprinos radu udruge ''Bubamara'' i zahvalio njezinim članovima na gostoprimstvu i dobroj volji.
Njegovu neobičnu i izvanrednu misiju pozdravili su svi prisutni građani, te mu zahvalili na posjeti i relevantnoj poruci čiji je nosioc.


Izvještaj - Rock Marinfest 2011.
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge


Rock Marinfest koji se ove godine održao po četvrti put u čast tragično preminulom gitaristu Marinu Pokrovcu imao je humanitarni karakter, a sav prihod od ulaznica išao je u korist Udruge osoba s invaliditetom Bubamara Vinkovci. Prema izvještaju, na Rock Marinfestu 2011. godine prodano je 1056 ulaznica, a ukupan prihod koji ostaje Udruzi iznosi 37.085,00 kuna . Predsjedništvo ''Bubamare'' će odlučiti za koju namjenu idu sredstva sa ovogodišnjeg Marinfesta. Predsjednik Udruge,Tomislav Velić između ostalog je rekao:

-Zbog odgode drugog dana koncerta pojavio se višak hrane koja je podijeljena socijalno ugroženim članovima tako da se i ova stavka može smatrati svojevrsnim prihodom. Udruga ''Bubamara'' izražava veliko zadovoljstvo ostvarenim prihodom, znatno boljom vidljivošću udruge u široj zajednici, odazivom glazbenika i posjetitelja. Zahvaljujemo se svima koj su kupili kartu, bendovima koji su svirali besplatno, sponzorima, medijskim pokroviteljima, volonterima i svima onima koj su na bilo koji način pomogli organizaciji Rock Marinfesta. Posebno se zahvaljujemo Vladimiru Bakariću koji je uložio veliki trud kako bi imali jednu odličnu manifestaciju, istaknuo je Velić.


Umjetnici Slavonije za Bubamaru
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge


29. studenoga, u Galeriji likovnih umjetnosti ''Slavko Kopač'' u Vinkovcima održala se humanitarno-prodajna izložba pod nazivom «Umjetnici Slavonije za Bubamaru». Uz radove likovnih umjetnika Slavonije u ponudi su se nalazili i radovi nadarenih članova ''Bubamara'' nastalih tijekom likovne kolonije 22. i 23. siječnja 2011.''Ideja o druženju likovnih umjetnika s članovima Bubamare, njihovo sudjelovanje u dvodnevnoj koloniji i konačno darovanje djela umjetnika humanitarno-prodajnoj izložbi, nastala je iz neslužbenog susreta nekolicine umjetnika iz redova hrvatskih branitelja, akademika, Hrvatskog društva likovnih umjetnika Vinkovci, kiparske grupe Ernestinovo zajedno s predsjednikom Udruge Bubamara Tomislavom Velićem i sa mnom'', rekao je autor ovoga projekta Berislav Medić.


Radionice u sklope projekta Mreža podrške
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

17. prosinca i 18. prosinca 2011. godine u hotelu ''Villa Lenije'', u Vinkovcima održana su predavanja u sklopu projekta MREŽA PODRŠKE / SUPPORT NETWORK uz financijsku podršku Europske unije a kroz Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR), Country Based Support Scheme (CBSS). Kroz 16 mjeseci trajanja provedbe projekta Mreža podrške, udruga „Puž“ je  podijelila svoje iskustvo, stavove i znanja u cilju osnaživanja roditelja djece s posebnim potrebama. Cilj projekta je osnaživanje 10 ''roditeljskih'' organizacija civilnog društva i stvaranje neformalne mreže podrške svih sudionika projekta a u koji je uključena Udruga „Bubamara“. Predstavnici Udruge „Puž“ sa svojim suradnicima – predavačima posjetili su Udrugu „Bubamara“ i održali edukativna predavanja s radionicama, istaknuvši prednosti metode MARTE MEO  koja se primjenjuje diljem svijeta. Predstavnici „Bubamare“ do sada su dva puta sudjelovali u radu ovoga projekta.

Udruga ''PUŽ'' je Udruga roditelja djece s posebnim potrebama osnovana s ciljem unapređenja kvalitete života te medicinske i socijalne zaštite djece s posebnim potrebama u razvoju i njihovih obitelji.Posebna je po tome što okuplja aktivne, educirane i poduzetne roditelje djece s povećanim potrebama, kao i one koji žele takvi postati, bez obzira na vrstu oštećenja i dob svog djeteta.


Obilježavanje Međunarodnog dana invalida
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge


Povodom 3. prosinca Međunarodnog Dana OSI, Udruga ''Bubamara'' je okupila 500-tinjak vlastitih članova i brojnih gostiju, te svečanost obilježila prigodnim domjenkom u prostorima hotela Admiral u Vinkovcima. Tijekom kratkog obraćanja gostima i članovima Bubamare, dr. Mladen Karlić, gradonačelnik Vinkovaca svečano je obećao korisnicima Udruge ''Bubamara'' raspolaganje prizemnim prostorijama OŠ I. Mažuranića i udovoljavanje sadašnjim potrebama u vidu broja članova i novih aktivnosti. Bubamarci su apaluzom pozdravili skoro preseljenje u prigodan prostor, koje će se po najavi gradonačelnika dogoditi najkasnije do polovice siječnja 2012. godine. Svečanost su svojim talentom i nastupom uveličali i Valeria Franjić, Mira Korljević i folklorna sekcija ''Bubamara''.

Tijekom proslave održana je i skupština Bubamare na kojoj je jednoglasno prihvaćeno financijsko izvješće te izvješće o radu Udruge u 2011. godini. Predsjednik Udurge g. Tomislav Velić istaknuo je uspješan rad kroz odobrene projekte unatoč teškim ekonomskim i socijalnim prilikama, prilagođavanje inovatnim načinima financiranja kroz prijave na natječaje Eurpske Komisije i uspostavljanje partnerstava koji doprinose osnaživanju osoba s invaliditetom u različitim sferama života.  U okviru projekta "Znanjem protiv nasilja" koji je SOIH-u odobren od strane Ureda za ljudska prava u kojem je Udruga "Bubamara" potpisala Ugovor o partnerstvu, SOIH je održao edukaciju ženama s invaliditetom. Edukaciju su proveli predsjednik SOIH-a dr. Zorislav Bobuš i zamjenica predsjednika Marica Mirić, koji su obrazložili pojmove nasilja i nenasilja, te proveli trening mjera zaštite, istaknuvši kako za nasilje ne postoji opravdanje, bilo ono psihičke ili fizičke prirode. Bijelim vrpcama u znak podrške ženama s invaliditetom žrtvama nasilja prisutni su podržali akciju.


REPUBLIČKO I MEĐUNARODNO HANDI-PING NATJECANJE ZA MLADE SA INTELEKTUALNIM POTEŠKOĆAMA (ZAGREB, s
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge


Članovi udruge Bubamara u sastavu Kristina Borić, Domagoj Mišetić i Evica Marković bili su sudionici 1. natjecanja u stolnom tenisu za mlade sa intelektualnim poteškoćama (HANDI-PING), u trajanju 18-20.11.2011. u Zagrebu.

S ponosom Vam javljamo da je naša članica Evica Marković osvojila ZLATNU medalju u ženskoj kategoriji nakon vrlo tijesne borbe u finalu natjecanja (09:11, 11:08, 13:11). Na međunarodnom natjecanju je zauzela sjajno 4. mjesto.

Zahvaljujemo Evici što je svojim trudom i upornošću donijela kući pehar i doprinijela činjenici da Bubamarino ime ostane sinonim za uspjeh.


Mario Alilović i Marija Crnjak zlatni, Antun Ramač srebrni na Europskom kupu
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Biciklisti vinkovačkog ''Sokola'' sudjelovali su Europskom kupu u biciklizmu za osobe s invaliditetom koji je održan 24.-25.09.2011. u Beogradu. Tročlana ekipa predvođena svjetskim prvakom Mariom Alilovićem, uz mladog Antuna Ramača te Mariju Crnjak nastupila je u cestovnoj utrci i utrci na kronometar, u pratnji trenera Mate Džalte i izbornika reprezentacije Tomislava Zadre. U cestovnoj utrci prvi dan, na dionici od 23,2 km, kao i na kronometru od 11,6 km pobjede su u svojim kategorijama odnijeli Mario Alilović i Marija Crnjak, dok je Antun Ramač bio drugi. Posebno treba istaknuti vrijedan rezultat našeg Maria Alilovića, gdje je postigao prosječnu brzinu od 30.09 km/h što je najbrži kronometar ove sezone u njegovoj kategoriji T1 na jednom službenom natjecanju.


Simpozij u Mostaru 14.- 15. listopada 2011.
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Povodom 10 godina svoga djelovanja Rehabilitacijski centar za osobe s posebnim potrebama „Sveta Obitelj“ iz Mostara zajedno s Caritasom Mostar, koji je ovaj centar i utemeljio organizirali su prvi znanstveno-stručni Simpozij o modelima rada s osobama s invaliditetom s međunarodnim sudjelovanjem od 14. do 15. listopada 2011. godine u Potocima u Caritasovoj Kući susreta „Emaus“- Duhovno-obrazovnom centru. Osnovni cilj Simpozija bio je upoznati stručnjake i širu javnost o modelima rada s osobama s invaliditetom koji pospješuju njihovu kvalitetu života u obitelji kao i široj zajednici. Želja organizatora je bila uspostaviti bolju umreženost institucija, udruga, centara i drugih srodnih djelatnosti u smislu razmjene iskustava rada te se povezati sa stručnjacima iz susjednih zemalja i šire regije. Udruga osoba s invaliditetom „Bubamara“ iz Vinkovaca imala je svoje predstavnike: dvoje djece, dvije majke i jednog oca. Đurđica Mađar je predstavila rad, rezultate i ciljeve Udruge „Bubamara“ te izlagala na temu: „Značenje zajedništva obitelji i vjera kao put u liječenju djeteta s invaliditetom“ dajući naglasak na ulozi oca u obitelji koja ima dijete s poteškoćama kojeg često supruge izostave iz roditeljske uloge i bračnog zajedništva želeći pomoći djetetu i fokusirajući se samo na dijete i njegovu dijagnozu.


MAKI - SVJETSKI PRVAK
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Mario Alilović ne posustaje. Svoje biciklističke uspjehe podigao je na još višu razinu. Dosadašnjim naslovom svjetskog viceprvaka zaslužio je duboki naklon svih, ali Makiju kao da to nije bilo dovoljno. Znao je da može više i bolje i upustio se u avanturu preuzimanja najsjajnijeg odličja. Naravno, uloženi napor donio je rezultate, a Makijev pohod Danskoj upisan je u povijest sporta osoba s invaliditetom zlatnim slovima. Svojim osobnim uspjehom postao je ponosom "Bubamare", Vinkovaca, ali i cijele Hrvatske. U to ime, na glavnom gradskom trgu, organiziran mu je doček dostojan svjetskog prvaka. U ime svih "Bubamaraca" Makiju upućujemo iskrene čestitke i želje za daljnjim uspjehom.

   


BUBAMARINI FOLKLORAŠI NA VINKOVAČKIM JESENIMA
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Članovi "Bubamarine" folklorne sekcije, kada su prije nekoliko godina prvi puta nastupali na Vinkovačkim jesenima, nisu ni slutili da započinju tradiciju za neke druge generacije. Svojim nastupima iz godine u godinu oduševljavaju posjetitelje folklornih večeri i ruše stereotipe o osobama s invaliditetom. Zahvaljujući entuzijazmu, uloženom trudu i nesebičnoj pomoći prijatelja iz KUD-a "Tamburica" stekli su status redovitog izvođača ove kulturne, naširoko poznate manifestacije, ali i poštovanje svojih sugrađana.

   


ALJMAŠ I ILAČA - MISA ZA BOLESNIKE I PROSLAVA MALE GOSPE
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

S obzirom na recesijska vremena i smanjeni priljev sredstava, dosadašnji izletnički sadržaji u "Bubamari" značajno su smanjeni. U prošlim vremenima Marija Bistrica je zbog svoje duhovne note bila omiljeno odredište velikog broja članova. Da bi se smanjili troškovi putovanja, ove godine su se pohodile geografski bliže destinacije, pa su organizirani odlasci u regionalna Marijanska svetišta - u Aljmaš i Ilaču. Zajedničko prisustvo misnom slavlju i Križnom putu ispunilo je "Bubamarce" duhovnom snagom.
 


Rock marinfest U NAJAVI!!!
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Za sve glazbene sladokusce osobito ljubitelje rock zvuka, organizatori Rock Marinfesta ove godine pripremaju izvođačko pojačanje. Koncert humanitarnog karaktera obogatit će legendarno Hladno pivo te grupa The Karambol što će biti dovoljna pozivnica za dvodnevno druženje s temperamentnim rockerima.


SVEČANA PRIMOPREDAJA STOLICA
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Nesebičnost, entuzijazam i humanost studenata 4. godine Zagrebačke škole ekonomije i menagementa, urodili su plodom. Započetu akciju, prikupljanja sredstava i izradu stolica za djecu s invaliditetom priveli su kraju. Proizvedeno je 50-ak stolica koje će 14. 04. 2011. u 17 sati u hotelu "Admiral" biti predane malim Bubamarcima.

POZIVNICA ZA OTVORENJE HUMANITARNE PRODAJNE IZLOŽBE FOTOGRAFIJA
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Rock Marinfest tim i Udruga osoba s invaliditetom "Bubamara" pozivaju na otvorenje humanitarne prodajne izložbe fotografija "ROCK MARINFEST 09" u organizaciji Foto kluba Vinkovci koja će se održati 18. prosinca 2010. godine u 19,45 sati u Gradskom kazalištu "Joza Ivakić" u Vinkovcima te na Intro Rock Marinfest 2010. u organizaciji Udruge "Muvka" Vinkovci koji će se održati također 18. prosinca 2010. godine, ali s početkom u 20,30 sati u "Bazi" na prvom katu "Plusa" - Duga ulica 7, Vinkovci.


VIDEO NAJAVA ROCK MARINFESTA
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Organizacija ovogodišnjeg Rock Marinfesta pri samom je kraju. Ostaje tek realizacija, a 13. prosinca krenut će video najava na CMC-u, VTV-u, STV-u i još nekim lokalnim tv postajama. Redatelj reklame je Marko Zeljković-Zelja, rađena je u produkciji studija 69, a možete ju pogledati na http://www.youtube.com/watch?v=EgSwhP7C_rY&feature=player_embedded
Izvođačku ekipu,
na Rock Marinfest intru, 18.12.2010. kao poseban gost upotpunit će i Marko Brecelj, legendarni osnivač kultnih Buldožera.

"BUBAMARINA" SKUPŠTINA - 03. 12. 2010.
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Ovogodišnja "Bubamarina" Izvještajna skupština održala se 03. 12. kako bi se obilježio i Međunarodni dan osoba s invaliditetom. S obzirom na arhitektonsku prilagođenost Skupština se održala u restoranu "Admiral", a odazvao se veliki broj članova.
Nakon održane Skupštine uslijedio je ručak i druženje koje su svojom glazbom obogatile djevojke iz grupe "M.I.D.I.S." odnosno bend "Mrak". Druženje je prekinuto kratkom šetnjom do Gradske kavane, a tamo je "Bubamarce", na njihovo silno iznenađenje čekao Gibonni. Susret s Ambasadorom dobre volje upotpunio je dan i oni kojima je preostalo snage mogli su nastaviti druženje u "Admiralu".

"VIŠE OD STOLICE" - STUDENTI ZA DJECU
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Za teškoće s kojima se susreću djeca oboljela od dječje i cerebralne paralize pri sjedenju u neadekvatnim stolcima prateći nastavu znali su uglavnom njihovi roditelji. Zahvaljujući svom senzibilitetu taj problem prepoznali su i studenti 4. godine Zagrebačke škole ekonomije i managementa.

U sklopu kolegija „Poduzetništvo“ odlučili su izraditi projekt pod nazivom „Više od stolice“ kojim će pomoći da se izrade stolice prilagođene upravo potrebama djece oboljele od dječje i cerebralne paralize. U sklopu izrade projekta tvrtka "Metal-Mont d.o.o." iz Dugog Sela će dizajnirati i proizvesti stolice po pristupačnim cijenama.

Putem bloga, studenti pozivaju na reakciju sve koji mogu i žele pomoći, a mali „Bubamarci“ od srca im zahvaljuju.

Detaljnije o ovoj humanitarnoj akciji možete pročitati na  http://vise-od-stolice.blog.hr/


ROCK MARINFEST U KORIST BUBAMARE
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Humanitarni Rock Marinfest polako ulazi u tradiciju vinkovačkog kraja. Održava se već treću godinu, a drugu godinu zaredom prihod  ide u korist „Bubamare“ odnosno njezinih članova.

Festival će se održati 26. i 27. 12. 2010. g. u klubu Vanilla, a nastupit će TBF, Vatra, Hard time, Six pack, Zadruga, Grupa tvog života, Pogreb X, the Karambol, Punčke, Neću žvake oću kusur, Gorilla MPA, Nepopravljivi, Electric Žare, Make you bleed, Lil' Bear i Tvrtko, dok će se Rock Marinfest intro s izvođačima the Rock flock, Wasted generation, Fingis, Borovski štakori i Novi svijet održati u klubu „Baza“ 18.12.2010. g.

U tri dana, nastupit će više od stotinu glazbenica i glazbenika uz niz drugih događanja – izložba fotografija, kazališna predstava, projekcija reportaže VTV-a i CMC-a s prošlog Marinfesta. Uz sve to na štandu će se moći kupiti majice i predmeti donirani od strane glazbenika.

 

„Bubamara“ iskreno zahvaljuje organizatorima, izvođačima i svim sudionicima festivala, a ujedno poziva sve koji su u mogućnosti pomoći u realizaciji ove humanitarne akcije koja izravno utječe na  kvalitetu života osoba s invaliditetom.

 

NOVE SMART KARTICE ZA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA CESTARINE
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Izmjene zakonskih regulativa, nerijetko izravno utječu na prava osoba s invaliditetom, a njihovo ponovno reguliranje postaje nepoznanica kako za službe, tako i za potencijalne korisnike. Isto se dogodilo sa Zakonom o javnim cestama čijim izmjenama su prestale važiti smart kartice za oslobođenje od plaćanja cestarine za osobe s invaliditetom. Žurnom intervencijom pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, udruga i zainteresiranih skupina, ipak je donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama (NN br. 73/2010, od 14.06.2010.) kojim su izmijenjeni uvjeti za stjecanje i korištenje prava na oslobađanje od plaćanja cestarine. Unatoč datumu stupanja na snagu spomenutog Zakona (22. lipnja 2010. g.) korisnici nisu mogli odmah ishodovati novu karticu, ali prema informacijama iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, taj problem je riješen.

Iz HAC-a je potvrđeno da se od 29. lipnja 2010. g. izdaju nove smart kartice te obavještavamo osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80% ili više postotaka te HRVI sa 100% tjelesnog oštećenja i to za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu da uz potrebnu dokumentaciju mogu zatražiti izdavanje nove smart kartice koja će im osigurati neplaćanje cestarine.

POSJET PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM - 04. lipanj 2010. g.
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Iako je Ured državne pravobraniteljice za osobe s invaliditetom otvoren više od godinu i pol dana, njegove ovlasti i konkretan rad još su poprilična nepoznanica onima za čiju je dobrobit i ustrojen. Da bi se dobili odgovori na ta i druga pitanja vezana za problematiku osoba s invaliditetom, 04. lipnja 2010. g. u velikoj Gradskoj vijećnici  „Bubamara“ je organizirala posjet i informativni skup pravobraniteljice Anke Slonjšak. Nakon prezentacije samog Ureda i njegovih ovlasti, pravobraniteljica je odgovarala na konkretna pitanja i pozvala na kontinuiranu suradnju kojom bi se opravdalo postojanje Ureda i poboljšala njegova učinkovitost.

Tijekom svog posjeta pravobraniteljica je obišla Centar „Mala Terezija“, a u subotu se pridružila "Bubamarcima" i ostalim sudionicima Biskupijskih susreta za osobe s invaliditetom koji se održao u Vukovaru.

NACIONALNI DAN DISTROFIČARA - 21. svibanj 2010. g.
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

„Bubamara“ Udruga osoba s invaliditetom kao članica Saveza društava distrofičara Hrvatske pridružila se obilježavanju Nacionalnog dana osoba oboljelih od distrofije i neuromuskularnih oboljenja.

Okupljeni posjetitelji u prostorijama Udruge, upoznati su sa prirodom neuromuskularnih oboljenja odnosno poteškoćama s kojima se oboljeli susreću. Budući je mišićna distrofija progresivna bolest, oboljeli su uglavnom vezani za invalidska kolica i neophodna im je pomoć kako druge osobe tako i specijalnih pomagala. Jedno od funkcionalnijih je „višezglobni držač“ (koji se koristi kao dodatna oprema na invalidskim kolicima, namijenjen za držanje papira, računala, kamere i sl. čija je cijena po komadu 8.500,00 kn). Takav držač bi oboljelima uvelike olakšao svakodnevne životne aktivnosti, pa „Bubamara“ poziva sve koji su u mogućnosti da svojim donacijama pomognu u njegovoj kupnji.

U nastavku obilježavanja Nacionalnog dana, prezentirani su radovi članova, a večer je završena zabavnim programom.


RADNA AKCIJA NA BANJI - travanj 2010.
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Članovi "Bubamare" koriste svaku priliku za okupljanje i druženje. Nažalost, prostorije Udruge nisu dovoljno prostrane da prime sve one koji to žele, pa se veća okupljanja ostavljaju za obilježavanje značajnih datuma. Tim veću važnost ima inicijativa Grada Vinkovci, koja je "Bubamari" dala na korištenje lokaciju na gradskom kupalištu Banja. Na toj lokaciji, Udruga će napraviti sjenicu koja će biti okupljalište članova za toplih mjeseci. Prije izrade sjenice, trebalo je očistiti okoliš, a budući korisnici za to, duguju zahvalnost Sportsko-ribolovnom društvu "Jezero Banja" čiji su članovi uložili velik napor da bi "Bubamarcima" osigurali pristupačan i ugodan prostor. Dakako, oni najvrijedniji su se i sami pridružili akciji dajući joj svoj doprinos.

   


NACIONALNI DAN OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM - 05. svibanj 2010. g.
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

U organizaciji Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize 05. svibnja obilježen je Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom koji se u Hrvatskoj obilježava od 2001. godine. Nacionalni dan skreće pozornost na probleme s kojima se susreću osobe s cerebralnom paralizom, naglašava medicinske, psihološke, socijalne i ekonomske aspekte, kako bi se poboljšala kvaliteta njihova života. 

Ovogodišnji Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom obilježen je pod sloganom „Socijalne usluge za odrasle osobe s cerebralnom paralizom“, a centralni događaj održan je u Zagrebu putem okruglog stola (u sklopu projekta „Susjedi u akciji“ – financiran u okviru programa Europske komisije – Europa za građane). Naglašena je potreba bezuvjetne primjene Konvencije o pravima osoba s invaliditetom odnosno svih dokumenata koje jamče poboljšanje uvjeta života osoba s invaliditetom.


POSJET POMOĆNOG BISKUPA ĐURE HRANIĆA - 29. travanj 2010. g.
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Članovi Bubamare, vape za duhovnim sadržajima i uvijek s radošću u njima sudjeluju. Upravo zato ih je silno obradovao posjet pomoćnog biskupa Đure Hranića. U crkvi svetih Euzebija i Poliona održao se susret i euharistijsko slavlje, a potom je pomoćni biskup došao Bubamarcima u posjet (u prostore Udruge) gdje im se pridružio u zabavi. Ovaj susret iznjedrio je potrebu za češćim susretima, ali i većim angažmanom crkve u osiguranju arhitektonske pristupačnosti za osobe u invalidskim kolicima kako bi im se osigurale izjednačene mogućnosti u prakticiranju i konzumiranju vlastite vjere.

   


14. SAJAM ZDRAVLJA - 23.-25. travnja 2010. g.
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

14. Sajam zdravlja obilovao je sadržajima, a u njih se i ove godine uključila "Bubamara". Promotivno-prodajnim štandom, posjetiteljima je približen rad članova, a u suradnji s Gradom Vinkovci, organiziran je Forum invalida (ŠRC Lenije - Poljoprivredni fakultet) koji je namijenjen osobama s invaliditetom, ali i svim zaintersiranim institucijama i pojedincima. Budući je 2010. godina proglašena Godinom mladih, Forum je održan pod nazivom "Mladi s invaliditetom". Predavanje na temu "Mladi u Bubamari" prezentirala je Marija Crnjak.

HUMANOŠĆU DO NEOPHODNOG POMAGALA - travanj 2010. g.
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Korisnici invalidskih pomagala svjedoci su njihovih visokih cijena, a posebice onih koja se ne nalaze na listi HZZO-a. Stoga su mnoga nedostupna i osobe s invaliditetom ostanu uskraćene za pomagalo koje uvelike doprinosi njihovoj rehabilitaciji. Upravo takav slučaj je i s dječjim triciklom. Zbog njegove astronomske cijene, roditelji ga nisu u mogućnosti priskrbiti djetetu kojemu je on neophodan, pa je tim veći značaj humanitarnih akcija koje pomažu u tom smjeru. Organizatori i izvođači Rock Marinfesta donirali su značajna sredstva od kojih je jedan dio iskorišten upravo za kupnju tricikla. Tricikl je trenutno dodijeljen na korištenje dječaku oboljelom od dijagnoze "spina bifida", a nakon što ga preraste bit će vraćen u „Bubamaru“ kako bi se dodijelio nekom drugom korisniku.
 

HODOČAŠĆE U MEĐUGORJE - 16.-18. travanj 2010. g.
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Duhovnost ima iznimno velik značaj u životu svakog vjernika, ali kod osoba s invaliditetom, on je, čini se još veći. Stoga ne čudi interes članova za duhovnom okrepom. Uz potporu donatora, organizirano je trodnevno hodočašće u Međugorje na koje se uputilo 50-ak osoba, prvenstveno djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji. „Bubamara“ zahvaljuje svima koji su svojim donacijama omogućili ovo predivno putovanje.

     


INFO DANI O PROJEKTIMA - 25. i 26. veljače 2010.
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

„Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, u suradnji s tijelima državne uprave (kao  davateljima financijskih potpora), organizirao je Info dane o budućim natječajima. Cilj je bio zainteresiranim udrugama predstaviti natječaje koje će ministarstva, vladini uredi i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisivati u tekućoj. godini za financiranje programa i projekata udruga iz sredstava državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću za 2010. godinu. Za „Bubamaru“ Info dane su pratili Predsjednik Tomislav Velić i tajnica Marija Crnjak.


JAVNA TRIBINA O NASILJU U OBITELJI - 27. siječanj 2010.
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

U vinkovačkoj gradskoj vijećnici „Bubamara“ i SZOIH održali su javnu tribinu u svrhu unaprjeđenja projekta „Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji“ kojeg je financiralo Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Gospođa Marica Mirić, kao predstavnica SZOIH-a naglasila je da su žene s invaliditetom kao žrtve obiteljskog nasilja u posebno teškoj poziciji jer se ne mogu braniti, a nerijetko ni alarmirati javnost o tome što im se dešava.  Upravo po „Protokolu“ žrtva nasilja, prvo se treba obratiti policiji pozivom na broj 92, a potom će policija slijediti daljnju proceduru zbrinjavanja ugrožene osobe. Istovremeno, svi oni koji osobno nisu žrtve nasilja, a njegovi su svjedoci, trebaju slijediti građansku dužnost i nasilje prijaviti jer žrtvi pomoć treba pružiti sustav, ali i pojedinac.

 


ROCK MARINFEST - HUMANA TRADICIJA - 27. i 28. prosinac 2009.
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Vinkovački glazbenici i prijatelji pokojnog glazbenika Marina Pokrovca, nastavljaju tradiciju održavajući humanitarne koncerte. Ove godine, održan je drugi po redu, a ukupan prihod doniran je Bubamari.

Kroz dvije večeri nastupili su: Gustafi, Atheist Rap, Septica, Grupa tvog života, Pogreb X, The Karambol, Mlinski kamen, Super s karamelom, Rock Flock, Fruštuk, Punčke, Radost, Van programa, Gorila MPA, Lil' Bear, Neću žvake oću kusur, koji su se redom odrekli bilo kakve naknade za svoj nastup. Od prodaje ulaznica, majica i materijala doniranih od samih izvođača, izložbe fotografija i predstave održane u kazalištu Joza Ivakić, prikupljeno je 26.706,09 kuna.

Članovi Bubamare iskreno zahvaljuju na humanosti organizatorima, sponzorima i svim izvođačima!

LJEPŠI BOŽIĆ ZA SVE - 15. prosinac 2009.
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Već drugu godinu zaredom, vinkovački poduzetnici, u potpunoj tišini organizirali su za članove "Bubamare" domjenak pod nazivom "Ljepši Božić za sve". Svojom humanošću, upriličili su prekrasne trenutke za članove, uvijek željne zabave i veselja. Hvala im od srca svima!

   


NAPOKON PRILAGOĐENI OBJEKTI - studeni 2009.
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Iako zakonska regulativa obavezuje investitore na arhitektonsku prilagođenost novih objekata, svjedoci smo kako se mnogi na tu regulativu oglušuju. Zato vesele pozitivni pomaci. Na inicijativu dipl. ing. arh. Mandice Sanković, pročelnice Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, predstavnici "Bubamare" uvršteni su kao obavezan subjekt u Povjerenstvo za tehnički pregled infrastrukturnih građevina. Svoje sugestije, već su imali prilike iznijeti prilikom otvorenja trgovačkog poduzeća Kaufland. Uočeni nedostatci su uvaženi i otklonjeni u vrlo kratkom roku. Stoga imamo pravo vjerovati da će "Bubamarina" participacija u Povjerenstvu napokon osigurati prilagođenost objekata. 

IZBORNA SKUPŠTINA I MEĐUNARODNI DAN INVALIDA - 03. 12. 2009.
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

03. 12. 2009. u hotelu „Admiral“ održana je Izvanredna izborna Skupština „Bubamare“ i obilježen Međunarodni dan osoba s invaliditetom.

Zbog zdravstvenih i obiteljskih prilika nekoliko članova dosadašnjeg Predsjedništva nije moglo izvršavati svoje obaveze, te su na svoja mjesta podnijeli ostavke. Kako je pred Predsjedništvom još jedna godina mandata, donesena je odluka da se umjesto Redovne skupštine održi Izvanredna izborna sa zadaćom izbora novog Predsjedništva.

Pozivu su odazvao iznimno veliki broj članova, a prisutnima su se obratili župan Vukovarsko-srijemske županije, gospodin Božo Galić i gradonačelnik Vinkovaca, gospodin Mladen Karlić. Naglasili su „Bubamarin“ značaj u lokalnoj zajednici, te pohvalili rezultate koji proističu iz mnogobrojnih kvalitetnih projekata.

Po prijedlogu Radnog predsjedništva, jednoglasno su prihvaćeni svi predloženi kandidati za novo Predsjedništvo. U nastavku Skupštine, dosadašnji dopredsjednik, gospodin Tomislav Velić podnio je narativno izvješće o radu, dok je financijsko prezentirao knjigovođa, gospodin Tihomir Vida. Po njihovom prihvaćanju pročitan je plan i program rada za naredno razdoblje koji je bez primjedbi prihvaćen.

Po završetku službenog dijela Skupštine, uslijedilo je obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom. Uz svečani ručak i glazbu prijatelja tamburaša „Bubamarci“ su nastavili druženje do kasnih poslijepodnevnih sati.

        


TRIBINA - 6. studeni 2009.
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

"Bubamara" je 06. studenog u vinkovačkoj vijećnici organizirala tribinu pod nazivom "Spastičnost - botox kao moguća pomoć u fizioterapiji". Namjera je bila članovima i javnosti približiti rad Udruge, novosti i metode u liječenju. Aktivnosti članova prikazane su foto zapisom, a stručno predavanje održala je gospođa Snježana Kristić, bacc. phisioth. Prisutne je upoznala s mogućnostima koje pruža botox u liječenju spastičnih stanja te naglasila nužnost stalne fizioterapije u svrhu održavanja dobrog fizičkog stanja. Tribinu je zaključila gospođa Vanja Vorih, predstavnica poduzeća "Bauerfeind", prezentiravši ortopedska pomagala iz njihovog asortimana koja uvelike poboljšavaju kvalitetu života osoba s invaliditetom.

KREATIVCI U ILOKU - 31. 10. 2009.
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Članovi kreativne radionice svake godine neumorno rade na izradi prigodnih čestitki. Njihov trud je i ovaj put nagrađen. Za ovogodišnju izletničku destinaciju, odabran je Ilok. Nakon obilaska crkve sv. Ivana Kapistrana, druženje su nastavili u restoranu Dunav uz servirane delicije. Nagrada za dosadašnji rad prihvaćena je i kao motivacija za budući rad.

 


ROCK MARINFEST
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

I ovogodišnji Rock Marinfest bit će humanitarnog karaktera jer će sredstva od prodaje ulaznica i popratnih sadžaja biti donirana "Bubamari" za kupnju neophodnih pomagala koja nisu na listi hzzo-a. Program počinje 19. prosinca u gradskom kazalištu "Joza Ivakić" otvorenjem izložbe rock fotografija te predstavom "Tri praščića". Sam koncert održat će se 27. i 28. prosinca u Vanilla clubu, a nastupit će mnogobrojni bandovi iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije i Crne Gore: Gustafi, Atheist Rap, Septica, Grupa tvog života, Pogreb X, the Karambol, Mlinski kamen, Super s karamelom, the Rock Flock, Fruštuk, Punčke, Radost, Van programa, Gorila MPA, Lil’ Bear, Neću  žvake oću kusur.
 
Od početka prosinca u prodaji su ulaznice i popratni artikli koje možete kupiti u prostorijama "Bubamare" (Duga 43):
- ulaznica (za oba dana) - 30 kn
- majica - 40 kn
- bedž - 10 kn
- plakat 10 kn
Njihovom kupnjom i Vi dajete svoj humanitarni doprinos.

     

LJETOVANJE - 27.09. - 04.10.2009.
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

I ove godine, zahvaljujući financijskoj potpori Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, uživali smo u ljepotama otoka Krka. Baška nas je dočekala u jednako lijepom izdanju kakvu smo prošle godine ponijeli u sjećanju. Prekrasno vrijeme, arhitrktonska pristupačnost i srdačnost osoblja hotela Chorintia i Atrium učinili su ovogodišnje ljetovanje nezaboravnim.

  


EDUKACIJSKI SKUP - "ASISTENT U NASTAVI" - 23. RUJAN 2009.
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Iako je usluga asistenta u nastavi neophodna za integrirano obrazovanje djece s invaliditetom, istovremeno je njegova realizacija potpuna nepoznanica. Stoga je "Bubamara" organizirala edukacijski skup koji je imao zadaću pojasniti sve pojedinosti vezane za tu vrstu potpore djeci uključenoj u obrazovni sustav. Edukaciju za sve sudionike obrazovnog procesa (ravnatelje škola, defektologe, gradske i županijske predstavnike društvenih djelatnosti...) održali su predstavnici SOIH-a gospođa Marica Mirić i dr. Zorislav Bobuš.KAMPANJA
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

U okviru Europskog tjedna mobilnosti SDDH zajedno sa SOIH-om proveo je Kampanju „Prilagođen međugradski autobus – UVEDIMO GA“. U tu svrhu SDDH u suradnji sa svojim članicama proveo je svoj dio Kampanje pod nazivom „Za pokret...“ u svrhu upoznavanja javnosti s poteškoćama s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju zbog neprilagođenog međugradskog javnog prijevoza. "Bubamara" se pridružila ovoj akciji skupljajući potpise kao apel za uvođenje prilagođenog međugradskog autobusa koju su podržali mnogobrojni građani Vinkovaca.


MARIO ALILOVIĆ , DVOSTRUKI SVJETSKI VICEPRVAK - rujan 2009
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Član Bubamare – udruge osoba s invaliditetom, član biciklističkog kluba  Sokol- Cestorad i Hrvatski paraolimpijski reprezentativac Mario Alilović – Maki  osvojio je dvije srebrne medalje na svjetskom prvenstvu u biciklizmu za osobe s invaliditetom održanom u Italiji u Milanu. Uz trening i vodstvo izbornika, također Vinkovčanina, Tomislava Zadre Mario je u naš grad na Bosutu donio dva srebra iz discipline utrke na kronometar i cestovne utrke.Medalje su izborene u jakoj konkurenciji od 40 zemalja iz cijelog svijeta.Nabavu vrijednog tricikla  omogućila je udruga Bubamara koja ga je uz biciklistički klub Sokol – Cestorad i motivirala za bavljenje ovim sportom Mario je ovako dokazao da uz naporan trening i trud snaga ljudske volje nema granice.Neka Marijeve medalje budu poticaj osobama s invaliditetom za uključivanje u sportske aktivnosti i neka služe na čast našim Vinkovcima. Živio Mario.

    


DEFEKTOLOZI ZAPOČELI NOVU ŠKOLSKU GODINU - 14. RUJAN 2009.
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Školski praznici su iza nas i došlo je vrijeme za stjecanje novih znanja. Naši defektolozi su ostavili odmor za sobom, a s njihovim povratkom ponovo su počeli dolaziti naši najmlađi članovi. Veselimo se njihovu dolasku i napretku!

BUBAMARINI FOLKLORAŠI NA VINKOVAČKIM JESENIMA - 09. rujan 2009.
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

I ove godine, uz potporu prijatelja iz KUD-a Tamburica, članovi folklorne sekcije sudjelovali su na folklornim večerima potvrdivši svoj entuzijazam i uložen trud. Vinkovčani i njihovi gosti to su prepoznali, nagradivši izvođače pljeskom.

    

SURADNJA S GRADSKOM KNJIŽNICOM
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Poludnevni boravak u "Bubamari" sufinanciran od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, uspješno se provodi već treću godinu zaredom. Iz njega su proistekle mnoge suradnje, a svakako među kvlaitetnije jsvrstava se ona s Gradskom knjižnicom. Bubamarci s radošću odlaze na druženja i tematske radionice, o čemu svjedoče fotografija.
   

HUMANOŠĆU DO MOBILNOSTI ZA SVE - svibanj 2009.
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Senzibilitet javnosti prema potrebama osoba s invaliditetom nužan je preduvjet izjednačavanja mogućnosti, a potom i kvalitetne integracije. HNK Cibalia, HT i Općinsko državno odvjetništvo Vinkovaca, svojim humanim gestama dokazali su osjećaj za potrebe najranjivijih skupina. Vrijednim donacijama i preusmjerenim sredstvima uz sufinanciranje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi omogućili su kupnju novog prilagođenog

kombija namijenjenog prijevozu nepokretnih i teško pokretnih osoba s invaliditetom sa područja Vukovarsko – srijemske županije. Njegovom nabavom i prilagodbom značajno će se povećati mobilnost osoba s invaliditetom, naročito onih iz ruralnih sredina što će osigurati njihovu kvalitetnu integraciju budući je dosadašnji kombi preopterećen i ne može zadovoljiti stvarne potrebe.

 


OSOBNI ASISTENT - 27. svibanj 2009.
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Institucija osobnog asistenta zasigurno je jedna od najkvalitetnijih potpora osobama s najtežim invaliditetom koja izravno utječe na razinu njihove neovisnosti i ukupne kvalitete života. Stoga ne čudi nestrpljenje korisnika koji svake godine očekuju rezultate Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti koje financira provedbu projekta te su s veseljem prisustvovali svečanom uručenju Ugovora. Svečanosti je prisustvovala i potpredsjednica Vlade, gospođa Jadranka Kosor. Potvrdila je daljnje financiranje osobnog asistenta uz nadu da ta institucija uskoro bude pretočena u zakonsku formu, čemu svi težimo.

I VAŠE SRCE JE MIŠIĆ - 21. svibanj 2009.
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

21. svibnja "Bubamara" se pridružila obilježavanju Nacionalnog dana osoba oboljelih od neuromuskulatornih bolesti, provodeći kampanju pod geslom "I vaše srce je mišić". Cilj kampanje bio je upoznati javnost s poteškoćama s kojima se susreću osobe oboljele od spomenutih bolesti. Središnji dio kampanje odvijao se na štandu u gradskom parku. Dijeljeni su promotivni materijali i prezentirani radovi članova Udruge, dok se edukativni dio održao u osnovnoj školi Vladimir Nazor koja svojim senzibilitetom prema učenicima s invaliditetom omogućuju integrirano obrazovanje.


13. SAJAM ZDRAVLJA - 24.-26. 04 2009.
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Kao i svake godine Bubamara je bila prisutna na događanjima 13. Sajma zdravlja. Radove svojih članova prezentirala je na prodajnom štandu. Na Forumu invalida koji je ove godine obrađivao temu "Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom" imali smo ulogu suorganizatora i predavača.

   

Pokrenut forum na serveru
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Uspješno je pušten u rad i isproban forum za posjetitelje

Web stranice - prvi pretpregled
    
Veća slova Manja slova Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge Boja podloge

Dana 20. travnja 2009 web stranice su postavljene na server za prvi pretpregled i doradu.

 

 
Navigacija
Početna Novosti O nama Prava Iz medija Kontakt Donatori Projekti Publikacije Galerije Forum www.Pizza.hr Novosti O nama Prava Iz medija Kontakt Početna